Pages - Menu

Monday, August 12, 2013

Pengharapan Yang Penuh Bahagia

Baca: 2 Petrus 3:10-18

[Kita] menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Mahabesar dan Juruselamat kita Yesus Kristus. —Titus 2:13

Begitu banyak ramalan kiamat yang telah datang silih berganti. Ramalan-ramalan itu menyebarkan keresahan dan sering membuat orang ketakutan. Namun Alkitab memang menuliskan tentang suatu saat yang disebut “hari Tuhan” ketika Dia datang kembali. Hari itu akan terjadi, tetapi hanya Allah yang tahu kapan saatnya.

Itulah hari yang dinanti-nanti oleh para pengikut Yesus. Mengenai peristiwa yang akan datang itu, Rasul Petrus mengatakan kepada kita bagaimana orang percaya dapat hidup dengan satu tekad yang dipenuhi sukacita (2Ptr. 3:10-18). Kita dapat memandang kepada Tuhan dengan cara menjalani hidup yang menghormati Kristus (ay.11). Kita dapat memandang ke dalam batin dengan cara berusaha sungguh-sungguh untuk hidup dalam perdamaian dengan Allah (ay.14). Dan kita dapat memandang sekitar kita dengan sikap waspada supaya kita tidak terseret ke dalam pengaruh dari orang lain yang menyesatkan (ay.17).

Bagaimana kita melakukan semua ini? Dengan jalan bertumbuh “dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus” (ay.18). Saat bertumbuh dari segi karakter lewat firman-Nya yang tertulis, kita akan semakin erat berhubungan dengan Yesus, Sang Firman yang Hidup. Roh Kudus memakai firman Allah untuk memimpin kita dalam menempuh perjalanan hidup ini.

Hari Tuhan seharusnya tidak menakutkan bagi pengikut-pengikut Yesus. Raja kita yang agung akan kembali untuk memperbarui segala sesuatu dan untuk memerintah selamanya. Kita menanti-nantikan saat itu dengan suatu pengharapan yang besar. Itulah “pengharapan kita yang penuh bahagia” (Tit. 2:13). —CPH

Dan untuk pengharapan kedatangan-Nya,
Ya Tuhan, kami puji nama-Mu;
Dengan hati yang rindu kami menanti dan berjaga,
Untuk hari yang termulia itu! —Sherwood

Suatu hari Yesus akan kembali untuk memerintah dan berkuasa!

No comments:

Post a Comment

 

Total Pageviews

Translate